Platby

Splatnost platby za 1. pololetí – 27. 9. 2019, za 2. pololetí – 28. 2. 2020. Částky jsou uvedeny na jedno pololetí. Prosím, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte.

LENKA BROTHÁNKOVÁ

číslo účtu: 3150173103/0800

IČO: 07196717

hra na zobcovou flétnu – variabilní symbol číslo 1

sborový zpěv – variabilní symbol číslo 2

tvořivý kurz – variabilní symbol číslo 3

taneční kroužek – variabilní symbol číslo 4

částka       1 600,- Kč

částka       600,- Kč

částka       1350,- Kč

částka       700,- Kč

IRENA HUBENÁ

číslo účtu: 3157993083/0800

hravá angličtina – variabilní symbol číslo 1

florbal – variabilní symbol číslo 2

.

částka 700,- Kč

částka 500,- Kč/ 600,- Kč

ZDEŇKA KOHOUTOVÁ

číslo účtu: 1772483123/0800

gymnastika

.

částka 500,- Kč