Od 5.10.2020 kroužky Kouhoutku zatím pokračují dál. Případné změny v orgranizaci a rozvrhu kroužků Vám budou podány pomocí SMS. Hodně zdraví a optimismu přeje Váš Kohoutek.