Zájmové činnosti pro děti
Aktivní využití volného času v oblasti hudby, tvoření, tance, sportu a cizích jazyků pod odborným vedením učitelek ZŠ a MŠ Besednice

Nabídka kroužků

1. Hra na zobcovou flétnu

 • náplň a cíl kroužku: držení nástroje, artikulace, dýchání při hře, zvládnutí renesančních, barokních, moderních skladeb, písní lidových a jiných, hra sólo i v souboru, hra s kytarovým doprovodem, možná pozdější výuka na flétnu altovou, případně tenorovou, účast na přehlídkách, případně soutěžích
 • pomůcky: vlastní sopránová zobcová flétna, nejlépe YAMAHA YRS 314 BIII Soprano
 • začátečníci potřebují vlastní noty – Hlavatá Iveta: Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, pokročilí dostávají kopie skladeb
 • podmínka: rytmické a intonační cítění
 • cena: 1600 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut, skupina 3-4 hráčů
 • co bychom měli zvládnout

 

2. Sborový zpěv

 • náplň a cíl kroužku: hlasová výchova, intonační a rytmická cvičení, jednohlasý i vícehlasý zpěv, písně lidové a folkové, zpěv s doprovodem hudebních nástrojů, veřejné vystupování
 •  cena: 600 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut

 

3. Výtvarný kurz

 • náplň a cíl kroužku: základy kresby a malby – práce s tužkou, uhlem, rudkou, suchým a mastným pastelem, tuží, vodovými a anilinovými barvami, temperami, seznámení s netradičními technikami, prostorové a kolektivní práce, důraz na fantazii, výtvarný proces, prožitek, vlastní pojetí a tvořivost (nikoliv vytváření stejných výrobků podle šablon)
 • pomůcky: pouze staré tričko nebo zástěra (veškeré výtvarné potřeby budou k dispozici a jsou hrazeny z kurzovného)
 • cena: 1 350 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 90 minut
 • co bychom měli zvládnout

 

4. Taneční kroužek

 • náplň a cíl kroužku: rozvíjení rytmického cítění a pohybových dovedností s prvky latinsko-amerického tance, country tance, street dance apod., kolektivní práce a sestavy
 • pomůcky: sportovní halová obuv (tenisky se světlou podrážkou), pohodlné oblečení
 • podmínka: rytmické cítění
 • cena: 600 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut

 

5. Hravá angličtina

 • náplň a cíl kroužku: rozšíření slovní zásoby a porozumění základním slovům a frázím, praktické využití anglického jazyka v každodenním životě, výuka je vedena hravou formou, podporuje tvořivost, hudební a pohybovou složku osobnosti dětí – anglické písničky, pohádky, říkanky, flashcards, práce na interaktivní tabuli, pracovní listy, pohybové a zážitkové hry a aktivity, hlavním cílem je, aby se děti pro jazyk nadchly a učily se ho se zájmem a chutí a aby se na další hodiny těšily
 • cena: 700 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 60 minut

 

6. Buď fit!

 • volnočasové aktivity pro děti, které nechtějí sedět u počítače a chtějí smysluplně využít svůj volný čas
 • cílem kurzu je harmonický rozvoj osobnosti, naplnění a rozvíjení zájmů a schopností dětí
 • náplň kurzu:

  • upevňování kolektivu
  • budování férového jednání
  • pohybové hry na hřišti, v přírodě, v místnosti, v tělocvičně s využitím chůze, běhu, skoku, házení, chytání, závodivé hry
  • vyrovnávací cvičení, uvolňovací cviky
  • vycházky spojené s tělovýchovnou zájmovou činností
  • využití areálů zdraví, dětského nářadí na hřištích – koupaliště v Besednici
  • klidné hry – relaxační chvilky
 • Cíle kurzu:

  • zvyšování fyzické zdatnosti, zlepšování kondice, zdravotního stavu, otužování,
  • osvojování pohybových dovedností všeobecně
  • osvojování vědomostí o významu pohybu, o různých sportech, sportovcích, pravidla sportů, tělocvičné názvosloví apod.
  • utváření zdravého životního stylu, chápání pohybových aktivit jako nezbytné součásti života
  • prožívání pohybových aktivit jako jedné ze základních životních potřeb, radost z pohybu
 • cena: 500 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 90 minut

 

7. Gymnastika

 • Náplň a cíl kroužku:  všeobecný rozvoj fyzické kondice a výkonnosti, poznání svých možností a rozvoj pohybových dovedností. V neposlední řadě aktivně a zábavně strávený volný čas s kamarády
 • cena: 500 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut

 

V rámci nepovinných předmětů ZŠ zůstává keramika, římskokatolické náboženství a angličtina pro 1. a 2. třídu.
Zájmové kroužky bez úplaty – věda nás baví, logopedie, rybářský kroužek, hravá logika, čtenářský klub (rozvrh bude upřesněn).

Obecné informace

S činností začínáme v pondělí 17. 9. 2018 a končíme 14. 6. 2019. 

Platby probíhají pololetně, ceny jsou uvedeny u jednotlivých kroužků. 

Po absolvování obou pololetí děti získávají osvědčení. 

Účastníci odpoledních aktivit nejsou pojištěni proti úrazu. 

Za absenci žáků se platby nevrací, výjimkou mohou být dlouhodobé nemoci či úrazy (po domluvě). Vedoucí kroužků mohou mít z osobních důvodů max. 2 absence za pololetí bez náhrady termínu. 

Svou neúčast se vždy snaží oznámit předem, např. formou SMS.

Doufáme, že naše aktivity děti obohatí, a že si společně užijeme tvořivé dny a radost z úspěchů.

Za KoHoutek Lenka Brothánková.

Kontakty

Mgr. Lenka Brothánková - 724967183 - lenkab@kohoutekbesednice.cz, Mgr. Irena Hubená - 721190711 - ircah@kohoutekbesednice.cz, Mgr. Zdeňka Kohoutová - 721340015 - zdenkak@kohoutekbesednice.cz

Aktuality

Dne 10.5.2019 se naši flétnisté zúčastnili mezinárodní interpretační soutěže zobcových a příčných fléten v Nových Hradech. V konkurenci základních uměleckých škol jsme získali dvě čestná uznání, jedno třetí místo a jedno druhé místo! Blahopřejeme Adélce Bláhové, Andělce Karlachové, Albertu Čechovi a Vítkovi Nágrovi. 

Read more

Vystoupení Tanečního kroužku a Sborového zpěvu – 12.5.2019 ve 14:00 hod v restauraci v Besednici

Read more

Klárka Kozlová, Nelinka Leitgebová a Albert Čech z Tvořivého kurzu získali čestné uznání v krajském kole výtvarné soutěže “Evropa ve škole”, které se zúčastnily DDM, základní a základní umělecké školy z jižních Čech. Blahopřejeme!

Read more

Část dětí ze Sborového zpěvu, která tvoří skupinu Julie, si na republikovém finále soutěže Folky Tonk 2019 vyzpívala krásné třetí místo!

Read more